top of page

welkom!

An van den Berg

06 - 14 57 30 95

post@mentra.info

Mentra behartigt de persoonlijke belangen van cliënten door middel van Professioneel Mentorschap. Mentra geeft ondersteuning door beslissingen te nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, het zogenaamde mentorschap.

Mentra  is voortgekomen uit de onderstaande missie en visie.

MISSIE
De missie van Mentra  is de oproep zoals die in 1 Thessalonicenzen 5:14 beschreven staat. Daar staat namelijk de oproep om elkaar aan te sporen, de moedelozen hoop te geven en op te komen voor de zwakken. Deze missie staat centraal in de uitvoering van de werkzaamheden van Mentra.

VISIE
Mentra als uitgangspunt dat ieder mens er mag zijn met zijn of haar kwaliteiten en met zijn of haar beperkingen. Iedereen is uniek in zijn bestaan en ieder leven is van waarde.
Tijdens het mentorschap laat Mentra, de cliënt zoveel mogelijk zelf de beslissingen nemen om het zelfstandig optreden van de cliënt te bevorderen.

foto's: Karla de Paauw
website: Catrien Brienen

bottom of page