top of page

professioneel

mentor

An van den Berg

06 - 14 57 30 95

post@mentra.info

Taken die een professioneel mentor doet zijn onder andere:

 • Opkomen voor de belangen van de cliënt.

 • Cliënten betrekken bij beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding (wanneer de cliënt hiertoe in staat is). De mentor neemt een onderhandelingspositie in met de behandelaar(s).

 • Een adviserende rol naar betrokkenen, belanghebbenden en zorgverleners.

 • Treedt als plaatsvervanger op.

 • Neemt een onafhankelijke positie in.

 • Gaat respectvol om met godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culture achtergrond.

 • Neemt beslissingen over het te maken zorgplan.

 • De mentor zal in sommige situaties zelf eerst de specifieke hulp of kennis van andteren moeten inroepen. Om zo te komen tot meningsvorming welke leidt tot een te nemen beslissing.

 

AANVRAGEN PROFESSIONEEL MENTORSCHAP

Betrokken cliënt kan zelf professionele mentorschap aanvragen. Verder kan de partner of familielid tot de  4e graad deze aanvragen. Het mentorschap kan ook door een woonvoorziening, waar de cliënt verblijft, aangevraagd worden. Het kan raadzaam zijn, in het belang van de cliënt, om geen familielid, maar een onafhankelijk iemand als mentor door de kantonrechter te laten benoemen. Wanneer u zelf, of familielid of cliënt een mentor nodig heeft kunt u dat kenbaar maken bij Mentra.  Mentra maakt een afspraak met u en zorgt dat de aanvraag ingediend wordt bij de kantonrechter. Nadat het mentorschap is ingesteld zal Mentra u als mentor verder begeleiden.

 

KWALITEIT

Mentra heeft ruime ervaring in het behartigen van de belangen van cliënten. Mentra gaat betrokken en respectvol om met cliënten en laat hen in hun waarde. Kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit staan bij Mentra hoog in het vaandel.Mentra kiest er voor zich jaarlijks bij te laten scholen rondom Mentorschap. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan de kantonrechter over de werkzaamheden van Mentra. Mentra laat haar financiën jaarlijks controleren door een accountant.

 

BEROEPSVERENIGING

 • Lid Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werkenden (NVMW) onder nummer: 608338

 • Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren

 • Lid Nederlandse Patiënten Vereniging

bottom of page